Bài tập
Đề đọc hiểu lớp 11
16/07/2016

                                                                         ĐỀ ĐỌC HIỂU LỚP 11 Đề 1: Đọc đoạn văn bản sau và trả lời câu hỏi bên dưới: Mạo hiểm Đường […]

Bài tập
Bài tập đọc hiểu thơ
16/07/2016

Đề 1:   Suốt mấy hôm rày đau tiễn đưa Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa… Chiều nay con chạy về thăm Bác […]

HỌC KHÔN NGOAN MÀ KHÔNG GIAN NAN